Digitalt material

Mått Desktop / Tablet

Panorama 1
1002x120px | 1002x240px | 1002x360px

Panorama 2-3
1002x120px | 1002x240px | 1002x360px | 1002x480px | 1002x600px

Modul 1-3
468×120 | 468×240 | 468×360 | 468×480 | 468×600

Insider 1-3
300×120 | 300×240 | 300×360 | 300×480 | 300×600

Outsider
250×120 | 250×240 | 250×360 | 250×480 | 250×600

Outsider Skrollsäker
250×360 | 250×480 | 250×600

Helsida/Takeover
1000×700

OBS! Skrollsäker panorama

Maxhöjd 120px. Bara statisk bild/animerad GIF.

Mått Mobil

Mobil 1-3
320×80 | 320×160 | 320×320

Vikt

Annonsvikt är den totala (summerade) filstorleken på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren vid en given fas. Eventuellamätscript ska räknas in här.

Mobil Desktop
Statisk bild 60 kb 80 kb
Animerad GIF 60 kb 150 kb
Flash Ej tillåtet Ej tillåtet
HTML initial load 150 kb 200 kb
HTML polite load 500 kr 1000 kb
HTML user-initiated load Obegränsat Obegränsat

Materialtyper

Statisk bild / animerad GIF
Filformat: JPEG, PNG, GIF.

HTML
HTML-material som inte servas via tredjepartsleverantör ska skickas till oss som en zippad mapp med alla filer som ingår i produktionen. Kunden själv ansvarar för att materialet är korrekt producerat och att pekningen till bilder, javascript, css etc är rätt. Tänk på att HTML-filen måste ligga i rotmappen. Max 15 st annonsanrop tillåtna för initial load.

Polite load bör användas sparsamt och enbart där det kan motiveras för en bättre annonsupplevelse. Annonsen
bör alltid ladda ett grundläggande budskap redan vid den initiala laddningen och då börja mäta viewability för att undvika tomma förbiscrollade annonsytor och låga in screen-värden.

Tänk på att den zippade HTML-mappen ungefär halverar materialets vikt. Den upp-zippade filen inkl. extern
fil-laddning måste klara sig inom den totala vikten (se ovan).

Klick-URL
För att att lägga in en klick-URL använd följande script:
”onclick=”window.open(‘http://www.dinadress.se’, ‘_blank’);” style=”cursor: pointer;”

Exempel på hur detta använts:
<div id=”Stage” class=”EDGE-625494016” onclick=”window.open(‘http://www.dinadress.se’, ‘_blank’);”
style=”cursor: pointer;”>
Stage är i detta fallet bakgrunden till annonsen, vilket gör att hela ytan är klickbar

Vi testar att det går att klicka på materialet samt att klicken räknas (vi lägger på clicktag). Var noga med att leverera materialet i god tid. Materialdag minst tre arbetsdagar innan första införingsdag.
Vertikal scroll i annonsen som ska gå i desktop är inte tillåten. Vertikal scroll i material som ska gå i mobil eller läsplatta tillåts endast om den kreativa utformningen kräver det.

Hosting / tredjepart
HTML-material måste hostas av oss eller av godkänd tredjepartsleverantör. Om man inte använder en godkänd
tredjepartsleverantör så måste materialet skickas till oss.
Vi tar inte emot egenservat (egenservat = material som läggs upp på egen server) HTML material genom en Iframe.

Video i displayannons
För video i en displayannons gäller samma viktkrav som för HTML-annonser. För längre/tyngre film krävs ”user-initiated load” vilket betyder att läsaren ges möjlighet att välja att starta videon med en playknapp. ”Mouse over” räknas inte som en user-initiated load. Video måste streamas och får ej laddas in.

Pre-/midroll i TV-klipp
Visas direkt i anslutning till redaktionellt videoinnehåll. Prerolls visas innan det redaktionella innehållet börjar spelas och midrolls motsvarar ett vanligt reklamavbrott under innehållet.
Minimummått 640×360
Rekommenderat 1280×720
Maxvikt 30 MB
Filformat MOV, MP4, MPG, WMV

Tips: För tunga filer så kan tjänster som wetransfer.com eller sprend.com vara lämpligt att använda.

Native
Separat manual finns. Kontakta din säljare eller webbtraffic (se nedan).

Ordförklaring

HTML initial load
Summerad filstorlek på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren för initial visning av annonsen. Alla filer inkluderas bilder, HTML, CSS, JS och delade bibliotek och andra filtyper.

HTML polite load
Extra annonsinnehåll för annonser som behöver ytterligare utrymme för rich media. Annonsen måste lyssna efter webbläsarhändelsen onload och bygga utlösare för polite load därefter.

HTML user-initiated load
Inkluderar obegränsad filladdning för annonsinnehåll som laddas efter användarinitierad annonsinteraktion, som klick/swipe. Medan inga begränsningar har lagts på användarinitierad laddning borde annonsutvecklare betrakta användarupplevelse och laddningsprestanda som en del av sin annonsdesign. Innehållet i användarinitierade annonser ska optimeras för laddningsprestanda och endast nödvändigt innehåll bör laddas.

Mouse over
En action triggas av att användaren flyttar eller håller muspekaren över ett objekt/annons.

Övrigt

Ljud måste vara användarinitierat (får ej starta automatiskt). Mouse over räcker inte. Undantag från detta görs där tydlig nedräkning sker vid mouse over innan ljud aktiveras automatiskt.

Levererans

Färdigt material skickas alltid till: webbtraffic@smp.se
Ange nedan information när ni levererar materialet:
• Vilken annonsör och kampanj materialet avser samt start- och slutdatum
• Landnings-URL
• Kontaktperson och uppgifter

För frågor kontakta: webbtraffic@smp.se

Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstagas för redaktionellt innehåll.