Teknisk information

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt.

490451513För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut.

Handbok i tidningsproduktion
Tidningsutgivarna har tillsammans med representanter från leverantörer, tryckerier och grafisk teknisk utbildning arbetat fram en ”Handbok i tidningsproduktion”.
Handboken beskriver produktionsflödet från prepress till den slutliga pakteringen av dagstidningen.
Handbok i tidningsproduktion hittar du här.

Kontakta oss vid teknikfrågor
Ulf Nore, tel. 0455-61 22 06
E-post: ulf.nore@bltsydostran.se
Lotten Garnman, tel. 0480-592 07
E-post: lotten.garnman@barometern.se
Mikael Sönnerstedt, tel. 0470-77 06 80
E-post: mikael.sonnerstedt@smp.se
Thomas Svensson, produktionschef, 0455-61 22 04
E-post: thomas.svensson@gotamedia.se

Färgbibliotek

Färgbiblioteket hjälper dig att snabbt välja trycksäkra CMYK-färger då färgmängden och färgblandningarna är anpassade för dagspresstryck. Färgbiblioteket heter ”Swedish Newspaper Color Library” och namnet på varje färg slutar med fyra siffror som representerar färgblandningen C.M.Y.K. i procent. Färgerna i färgbiblioteket är ett urval från de tryckta färgkartorna i Färgguiden som innehåller över 2000 CMYK-färger.

Hämta:  Färgbibliotek (zipfil, 4,1 MB)

Färguiden

Färgguiden riktar sig till alla som arbetar med dagspresstryck.

Del 1: Introduktion
Tips och råd för att nå bästa resultat med färgannonser och annat material.

  • Hur du lyckas med färgåtergivningen.
  • Så får du optimalt resultat på foton.
  • Så bearbetar du bilder för dagspresstryck.
  • Så uppnås jämn tryckkvalitet.
  • Checklistor för bästa tryckkvalitet.

Del 2: Färgkartor
Del två innehåller ca 20 färgkartor med över 2000 CMYK-färger tryckta på dagstidningspapper.
Färgerna är uppdelade efter tryckfärger, 2-färgsblandningar, akromatiska färger samt 3-färgsblandningar.
Alla färger är anpassade till dagspresstryck genom att den totala färgmängden aldrig överstiger 240 % och ljusa färger har minst 5% då 1-4 färgmängd är svårt att uppnå trycktekniskt.

Beställ: Färgguiden för dagspress.