Med oss når du fler och med kraft!

 

vara_produkterGenom att använda dig av fler kanaler får ditt budskap högre genomslagskraft och det blir enklare att träffa rätt i just din målgrupp. Fler kunder kommer att minnas kampanjen och de som möts av budskapen vid fler tillfällen uppger också att de kommer att handla i större utsträckning.

Med  våra olika kanaler och möjligheter kan ditt reklambudskap anpassas efter ditt behov. Smålandsposten ger dig 168 000 läsarkontakter.