Vi ger dig nya möjligheter

var_digitala_storsatsning

Våra nyhetssajter är ett viktigt inslag i många människors vardag. En vardag där du kan vara närvarande. Genom våra nya annonslösningar ger vi dig möjlighet att synas. Stort som smått. Brett som smalt. Valet är ditt.

MOBILANPASSADE ANNONSER. För att på bästa sätt presentera reklam mot våra mobila besökare har vi utvecklat ett helt nytt annonsformat med tre olika annonsstorlekar. Det ger dig som annonsör fl exibilitet att skapa mobilanpassad kommunikation. Helt utifrån ditt behov.

EXKLUSIVA PANORAMAANNONSER. Våra nya panoramaformat låter dina annonser ta ordentligt med plats. Det ger dig möjlighet till nyskapande och kreativ kommunikation. Panoramaannonserna dyker upp mitt i nyhetsfl ödet och kan byggas i olika höjder. Formatet skapar naturliga avbrott på sajten och kommer att fi nnas på olika positioner och sektioner.

OUTSIDER – NYTT SPÄNNANDE ANNONSFORMAT SOM SYNS. Med vår nya scrollsäkra outsiderannons når du maximal uppmärksamhet. Annonsen ligger utanför högerspalten och när läsaren scrollar följer annonsen med ner genom sajten. Med ett kreativt och attraktivt budskap får annonsen ett mycket högt observationsvärde.